Artiklar

N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Andens Lag – en kort överblick

Försoningen i Guds Lamm och tubuden (de två kärleksbuden i Mark 12:28-31) är genomgående teman i Andens Lag. Bokens namn syftar på Rom 8:2-4 och Jer 31:31-35.

– Först fyra kapitel om huvudpersonerna:

Kap 1: Keruberna - Keruben är skapelsen som den borde vara – här återlöst i kristalltemplet

Kap 2: Vilddjuret - Vilddjuret är den fallna skapelsen, synden/ondskan som adamsmänniska och andemakt

Kap 3: Lejonet - Lejonet Jesus övervinner, besegrar, bevarar och återlöser

Kap 4: Lammet - Lammet Jesus övervinner och försonar till återupprättad gudsgemenskap

 

– Därefter fyra kapitel om fördjupat lärjungaskap:

Kap 5: Andens lag - vägen från Rom 7 in i Rom 8 och Livet i den helige Ande

Kap 6: Skapelsebestånd och rättfärdiggörelse - mer om förlåtelse och försoning

Kap 7: Den förpingstliga lärjungaskolan - mer om praktiska erfarenheter

Kap 8: Tron - mer om vårt mottagande av det Gud ger

 

– Slutligen fyra kapitel med en tolkning av Uppenbarelseboken:

Kap 9: Övervinnandet och dess löften - om de 7 breven i början av Uppenbarelseboken

Kap 10: Det falska profetdömet - mer om ”sköka och padda”

Kap 11: De tre predikoänglarna och de två skördeänglarna - mer om Ändens tid

Kap 12: Solkvinnan - mer om de försonade övervinnarna som den sanna församlingen på Sion

 

Hit hör även boken ”Guds vredesskålar” som skildrar Uppenbarelsebokens domsfinal. Boken var tänkt att ingå som kap. 13 i Andens Lag. Av tekniska skäl var det dock inte lämpligt att trycka ett så omfattande bokverk, så den utgavs istället separat.

 

Försök till sammanfattning av Andens Lag

Sammanfattning på 35 sidor. Kan laddas ner som pdf-fil – klicka på den blå rubriken.

Den är till hjälp när du läser Andens Lag och vill se det övergripande sammanhanget.

Reflektioner och sammanfattning av det inledande kapitlet i Andens Lag. Kan laddas ner som pdf-fil – klicka på den blå rubriken.

Läs mer under fliken "Om Andens Lag" på vår hemsida.

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté info@npwetterlund.se

Uppdaterad 2019-02-28