Andens Lag

N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Andens Lag är N.P. Wetterlunds stora verk på över 1200 sidor.

 

Den utgavs i två delar, del 1 år 1910 och del 2 år 1912. Titeln ”Andens Lag” syftar på Rom 8:2-4

"Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."

Kapitel

Titel

Originaltext

Moderniserad text

PRELIMINÄR

1 - 12

Andens Lag - samtliga kapitel 1 - 12

Andens Lag

 

1

Keruberna

AL Kap. 1

AL Kap. 1 modern

2

Vilddjuret

AL Kap. 2

 

3

Lejonet

AL Kap. 3

 

4

Lammet

AL Kap. 4

 

5

Andens Lag

AL Kap. 5

AL Kap. 5 modern

6

Skapelsebestånd och rättfärdiggörelse

AL Kap. 6

 

7

Den för-pingstliga lärjungaskolan

AL Kap. 7

AL Kap. 7 modern

8

Tron

AL Kap. 8

AL Kap. 8 modern

9

Övervinnandet och dess löften

AL Kap. 9

AL Kap. 9 modern

10

Det falska profetdömet

AL Kap. 10

 

11

De tre predikoänglarna och de två skördeänglarna

AL Kap. 11

 

12

Solkvinnan

AL Kap. 12

AL Kap. 12 modern

Andens Lag - nerladdningsbar som pdf-utgåva

- Andens Lag, komplett med samtliga tolv kapitel i en enda pdf-fil

Ladda ner den kompletta filen eller de kapitelvisa genom att klicka på blå text. Filerna har fullständig innehållsförteckning och det går att söka efter ord i texten. Se Tips nedan.

 

- Innehållsförteckning för både den tryckta bokutgåvan och pdf-utgåvan

Komplett innehållsförteckning som listar sidnummer - för både den tryckta bokutgåvan och pdf-utgåvan - till alla tolv kapitlen, med samtliga rubriker och underrubriker.

Den är till hjälp eftersom den tryckta bokutgåvan saknar detaljerad innehållsförteckning.

 

- Moderniserad text, preliminära versioner

Wetterlund skrev på den svenska som var gällande i början på 1900-talet. Därför har arbetet påbörjats med att varsamt modernisera texten i språkligt avseende, med bibehållande av Wetterlunds eget originella bildspråk.

Kapitlen 1, 5, 7, 8, 9 och 12 finns i preliminära versioner. Efterhand kommer resterande kapitel att bli tillgängliga på vår hemsida. Vi tar tacksamt emot synpunkter på den språkliga moderniseringen. Maila till: sekreterare@npwetterlund.se

Tips:

Spara pdf-filen på din dator. Öppna den sedan med Adobe Acrobat Reader för att se alla rubriker som "Bokmärken". Klicka på "Bokmärket" för rubriken på det avsnitt du vill läsa.

Du kan använda den sökfunktion som finns i Adobe Acrobat Reader för att hitta ord i pdf-utgåvan av Andens Lag. Med hjälp av sidhänvisningarna i Innehållsförteckning kan du även finna det du sökte i den tryckta bokutgåvan av Andens Lag.

 

Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator, så klicka på Adobe Acrobat Reader DC för att länkas till Adobes hemsida och hämta programmet gratis. Installera sedan.

N.P. Wetterlund i förordet:

”Andens Lag” bör läsas i Kristi ande och prövas i Kristi ande. Blott så kan den helige Ande – trots bokens många brister – dock ge just det lilla, som kommit på författarens lott att frambära.

 

Guds församling behöver varje sådant bidrag från var och en av sina lemmar. Icke ens det lilla får här saknas eller förkastas. Ty det blir en förlust för det hela. ”Tempelkällan” består av ”144.000” källor.

Blott alla tillsammans utsänder den oemotståndliga hälsofloden i världens ”hedmark och döda hav”.

Trettonde kapitlet?

Wetterlund avsåg ursprungligen att Andens Lag skulle innehålla ytterligare ett kapitel. När Andens Lag skulle tryckas visade det sig dock att materialet var för omfattande. Lösningen blev att kapitlet "Guds Vredes Skålar" istället trycktes separat följande år, 1913.

 

Guds Vredes Skålar kan laddas ner som pdf-utgåva, och det går att söka efter ord i texten, Den finns både med originaltext och med moderniserad text i preliminär version.

 

För beställning av den tryckta boken, se fliken "Beställning".

Försök till sammanfattningar av Andens Lag finns på flikarna "Artiklar" och "Om Andens Lag". De kan vara till hjälp för att se det övergripande sammanhanget, liksom den nedladdningsbara innehållsförteckningen.

Du får ladda ner pdf-filerna gratis för eget bruk.

Vill du stödja vårt ideella arbete med att göra N.P. Wetterlunds skrifter tillgängliga på internet?

Vårt PlusGiro är: 95 09 98-5

********

Om du inte redan är medlem. - Klicka här för information om medlemsakp. Nya medlemmar är välkomna !

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté info@npwetterlund.se

Uppdaterad 2019-02-28