Andens Lag

N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Andens Lag är N.P. Wetterlunds stora verk på över 1200 sidor.

 

Den utgavs i två delar, del 1 år 1910 och del 2 år 1912. Titeln ”Andens Lag” syftar på Rom 8:2-4

"Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."

Andens Lag - Innehållsförteckning för tryckta bokutgåvan

Komplett innehållsförteckning till alla tolv kapitlen kan laddas ner som pdf-fil, med samtliga rubriker och underrubriker listade. Den är till hjälp när du läser Andens Lag, eftersom den tryckta bokutgåvan saknar detaljerad innehållsförteckning.

Andens Lag - nerladdningsbar i pdf-format

- Andens Lag, komplett med samtliga tolv kapitel i en pdf-fil

- Kapitelvis, tolv pdf-filer

Ladda ner den kompletta filen eller de kapitelvisa genom att klicka på den blå texten.

PDF-filerna har innehållsförteckning och det går att söka efter ord i texterna. Se Tips nedan.

(Den kompletta filen är stor, 5 MB, så det kan ta tid att ladda ner den beroende på hur snabb internetanslutning du har.)

Wetterlund skrev på den svenska som var gällande i början på 1900-talet, och originaltexten återges i pdf-filerna i förteckningen nedan.

 

- Moderniserad text, preliminära versioner

Arbetet har påbörjats med att varsamt modernisera texten i språkligt avseende, med bibehållande av Wetterlunds eget originella bildspråk. Kapitlen 1, 5, 7, 8, 9 och 12 finns i preliminära versioner. Efterhand kommer resterande kapitel att bli tillgängliga på vår hemsida. Vi tar tacksamt emot synpunkter på den språkliga moderniseringen. Maila till: sekreterare@npwetterlund.se

Kapitel

Titel

Originaltext

Moderniserad text

PRELIMINÄR

1 - 12

Andens Lag - samtliga kapitel 1 - 12

Andens Lag

 

1

Keruberna

AL Kap. 1

AL Kap. 1 modern

2

Vilddjuret

AL Kap. 2

 

3

Lejonet

AL Kap. 3

 

4

Lammet

AL Kap. 4

 

5

Andens Lag

AL Kap. 5

AL Kap. 5 modern

6

Skapelsebestånd och rättfärdiggörelse

AL Kap. 6

 

7

Den för-pingstliga lärjungaskolan

AL Kap. 7

AL Kap. 7 modern

8

Tron

AL Kap. 8

AL Kap. 8 modern

9

Övervinnandet och dess löften

AL Kap. 9

AL Kap. 9 modern

10

Det falska profetdömet

AL Kap. 10

 

11

De tre predikoänglarna och de två skördeänglarna

AL Kap. 11

 

12

Solkvinnan

AL Kap. 12

AL Kap. 12 modern

Tips:

Spara pdf-filen på din dator. Öppna den sedan med Adobe Acrobat Reader för att se alla rubriker som "Bokmärken". Klicka på "Bokmärket" för rubriken på det avsnitt du vill läsa. Du kan även använda den sökfunktion som finns i Adobe Acrobat Reader för att hitta ord i kapitlet.

Om du inte redan har programmet installerat på din dator, så klicka på Adobe Acrobat Reader DC för att länkas till Adobes hemsida och hämta programmet gratis. Installera sedan.

N.P. Wetterlund i förordet:

”Andens Lag” bör läsas i Kristi ande och prövas i Kristi ande. Blott så kan den helige Ande – trots bokens många brister – dock ge just det lilla, som kommit på författarens lott att frambära.

 

Guds församling behöver varje sådant bidrag från var och en av sina lemmar. Icke ens det lilla får här saknas eller förkastas. Ty det blir en förlust för det hela. ”Tempelkällan” består av ”144.000” källor.

Blott alla tillsammans utsänder den oemotståndliga hälsofloden i världens ”hedmark och döda hav”.

Trettonde kapitlet?

Wetterlund avsåg ursprungligen att Andens Lag skulle innehålla ytterligare ett kapitel. När Andens Lag skulle tryckas visade det sig dock att materialet var för omfattande. Lösningen blev att kapitlet "Guds vredes skålar" istället trycktes separat följande år, 1913. För beställning av boken, se fliken "Beställning".

Du får ladda ner pdf-filerna gratis för eget bruk.

Vill du stödja vårt ideella arbete med att göra N.P. Wetterlunds skrifter tillgängliga på internet?

Vårt PlusGiro är: 95 09 98-5

********

Om du inte redan är medlem. - Klicka här för information om medlemsakp. Nya medlemmar är välkomna !

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté info@npwetterlund.se

Uppdaterad 2018-02-24