Beställning

N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Böcker & priser

nr titel pris inkl. moms

1. Jesu lära 50:-

2. Uppsatser och tankar - m.fl. 50:-

Guds trälar, Nu- och nognådens liv

Sändebrev till vänner

 

3. Andens Lag, 2 band 220:-

4. Guds Vredes Skålar 40:- (Gratis vid beställn.

av Andens Lag)

5. De sju domstolarna 40:-

6. Guds tempel - m.fl. skrifter 40:-

Svar till domprosten Bring

Ord av Luther

 

7. De tre "fasta" frälsningsorden 30:-

8. De två vilddjurstågen - m.fl. 40:-

De kristnas världskrig

Vid "Det gyllene altaret" på ......

En prisgivningens världsdom

Vid världskrigets slut

På Sions berg

 

9. I de levandes land - texter 30:-

och brev

Avskedspredikan 2014

Ett brev

Jultankar om de två budens kärlek

Romfaia, svärdet genom Marias själ

Maria Wetterlund

Två kära barndomsminnen

Min moder

------------

10. Pärlor (urval från Andens Lag) 50:-

-------------

11. Jubileumshäftet 2012: Andens Lag 100 år - erhålles gratis !

Komplett innehållsförteckning till alla tolv kapitlen kan laddas ner som pdf-fil, med samtliga rubriker och underrubriker listade. Den är till hjälp när du läser Andens Lag, eftersom den tryckta bokutgåvan saknar detaljerad innehållsförteckning.

(Klicka på den blå texten för att sända mail eller ladda ner filer.)

Beställning

Privatpersoner

Angivna priser gäller för beställning från privatperson som ej är medlem. Priser inkluderar moms, men porto 30 kr tillkommer.

Skriv de boktitlar och antal ex. du beställer samt dina kontaktuppgifter, namn, telefon och postadress i ett mail till: Beställning

Alternativt kan beställningen sändas per brev till vår postadress, se fliken Kontakt.

 

- Har du frågor eller önskar bli uppringd, maila till:

Beställning

****************

Medlemmar - rabatt 35 %

Ladda ner medlemspriser med ca 35 % rabatt för medlemmar. Beställ i övrigt enligt ovan.

****************

Bokhandel

Begär offert för leveranser till bokhandel och bokbord.

För offert, maila till: Beställning

Rekommenderade cirkapriser vid försäljning till privat-

kunder i bokhandel är samma som de angivna priserna på denna sida. Ladda ner cirkapriser för användning i bokhandel.

****************

 

Leverans och betalning

Leverans sker normalt inom 10 dagar.

Betalning mot faktura inom 30 dagar efter leverans.

Korrigering av tryckfel

Det finns några tryckfel i de skrifter som vi gett ut, trots omfattande korrekturläsning. Ladda ner listan som vi sammanställt: Korrigering av tryckfel.

 

Hittar du tryckfel, så meddela gärna vår sekreterare via mail till: Sekreterare

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté info@npwetterlund.se

Uppdaterad 2019-02-28