Konferenser

N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Våra konferenser och övrig programverksamhet

 

Föreningens uppgift är att förmedla kännedom om N.P. Wetterlunds författarskap. Därför har föreningen arrangerat årliga konferenser sedan 1999 och sedan 2002 på Trunnagården i Orsa, där det beretts möjlighet att mötas för att ta del av hans skrifter och tränga in djupare i Bibelns texter. Dessa konferenser, Wetterlundhelger, har blivit mycket uppskattade. De vänder sig till både erfarna och helt oerfarna läsare av Wetterlund. Alla intresserade är välkomna att delta.

Wetterlundhelgen 2018 på Trunnagården i Orsa 28–30/9

Gud, skapelsen och människan – i dåtid, nutid och framtid

Från Hesekiels ”keruber” till Uppenbarelsebokens "livsväsen"

Wetterlund skriver i ”Keruberna” – det inledande kapitlet i Andens Lag – att de kristna är ”keruben” ! Vad menar han med det? …..

I ”Keruberna” framställer Wetterlund skapelsen sådan den borde vara och sådan den kan bli. Det görs med de profetiska synerna i både Hesekiel och Johannes Uppenbarelse. Den upprättade skapelsen står där i tillbedjan runt elden som glöder – i centrum står Lammet som upprättar allt. Vi ser också hur församlingen – ”Herrens heliga” – får ansvaret såsom föregångare – de återlösta förstlingarna.

Under konferensen samtalar vi om Wetterlunds bibelundervisning där han sammanför Hesekiel kap 1 och kap 10 med Uppenbarelseboken kap 4, och vad det säger oss.

 

Konferensen ger en bra introduktion också till helt nya läsare som vill ha hjälp att tränga in i Wetterlunds bibelundervisning. Anmälan görs till Trunnagården.

 

Läs mer om kapitlet om "Keruberna" på fliken "Artiklar".

Information från tidigare konferenser:

2017: Romarbrevet 7 och 8 – från slav till segrare

Hur kan ett budfullt evangelium befria, utan att vara lagiskt? - Wetterlund har förklarat detta i kap. 5 i sin bok Andens Lag, där han skriver: ”Även Paulus kunde till en början inte skilja mellan lagen i budordet och ”Andens lag”. Men Kristus lärde honom det. Och så lär han alla uppriktiga, vilka vill som Paulus bli förbundsmässigt frälsta genom förbundets andelag.”

Evangelium är alltså inte utan bud och nåd är inte bara att slippa. Wetterlund talar om förlossning ”från Guds lag, skriven på stenen och lagd i arken, till Guds lag, skriven i hjärtat och lagd i bröstet.”

Under konferensen samtalade vi om Wetterlunds bibelundervisning och om att byta slaveri under lagen mot seger genom Andens lag – att hissas av den helige Ande upp på Sions berg, enligt Wetterlunds målande beskrivning.

 

2016: Lärjungen – I skola hos Jesus

Lärjungarna gick i skola hos Jesus fram till pingstdagen, och även därefter ledda av den helige Ande. Den skolan är också till för oss med den helige Andes hjälp. Wetterlund har grundligt förklarat det här i Andens Lag, kap 7 och kap 8 , där han belyser de aktuella bibeltexterna. Målsättningen är att ge växande insikt om hur Gud formar oss till det han vill, och hans kärleksfulla fadersomsorg i detta. Hans beskrivningar av vår helgelseprocess innehåller allt från uppmuntrande själavård till utmanande tankar om organisk tillväxt och födsel in i Guds rike. Men också skarpa varningar för ”skökans” förfalskade evangelium som hindrar den pånyttfödelsen. Lärjungaskolan avslutas först när vi fullbordat ”loppet” som Paulus skriver i 2 Tim 4:7.

NYTT - Medlemmar har tillgång till ljudinspelningar efter inloggning på Medlemssidan.

 

Wetterlundhelgen 2015 - "Byssuskvinnan – Den upprättade församlingen"

Temat var inspirerat av avslutningen av Andens Lag kapitel 12, där Wetterlund målar upp hur individer och församling växer och ikläds utrustning och kraft som övervinner i vår tids situation. Byssus är det grekiska ordet för det skinande vita och rena linne som bruden och den himmelska härskaran är iklädda – de heligas rättfärdighet – enligt Uppenbarelseboken 19:8, 14.

 

Wetterlundhelgen 2014 - "Övervinna i Kristus"

Temat var "Övervinna i Kristus", med fördjupning av olika aspekter på övervinnandet i ljuset av vad Bibeln lär om Jesus som Lejon och Lamm. Vi utgick från Andens Lag, kapitel 3 ”Lejonet” och kapitel 9 ”Övervinnandet och dess löften”. Wetterlunds text refererar till de fem första kapitlen i Uppenbarelseboken i Bibeln.

Inbjudan till konferenser inklusive program och förslag på texter för gruppsamtal, samt övrig dokumentation kan du ladda ner genom att klicka på den blå texten nedan.

År

Tema

Inbjudan & Program

Texter & Föredrag

Wetterlunds skrifter

 

 

 

 

 

2018

Keruberna - Skapelsen sådan den borde vara .....

Inbjudan 2018

Texter 2018

Andens Lag, kap 1

2017

Romarbrevet 7 & 8 – från slav till segrare

Inbjudan 2017

Texter 2017

Andens Lag, kap 5

2016

Lärjungen –

I skola hos Jesus

Inbjudan 2016

Texter 2016

Andens Lag,

kap 7 & kap 8

2015

Byssuskvinnan – Den upprättade församlingen

Inbjudan 2015

 

Program 2015

Texter 2015

 

OH-bilder

Andens Lag, kap 12

2014

Övervinna i Kristus

Inbjudan 2014

 

Program 2014

Texter 2014

 

Sju försam-lingar, tabell

Andens Lag,

kap 3 & kap 9

 

2013

Försoningen i Guds lamm

Inbjudan 2013

 

Program 2013

Texter 2013

 

Andens Lag, kap 4

2012

Med fokus på Jesu lära

Inbjudan 2012

 

Jesu lära

2011

Solkvinnan - Guds församling i ändens tid !

Inbjudan 2011

Texter 2011

 

Andens Lag, kap 12

2010

Tillbaka till Guds tron !

Inbjudan 2010

Keruberna

Guds Vredes Skålar; Andens Lag, kap 1; Guds tempel

2009

Tillväxt i Kristus

Inbjudan 2009

 

Guds barn (ur Jesu lära); delar av kap 7 i Andens Lag

2008

Hur blir vi övervin-nare i Kristus ?

Inbjudan 2008

Grupparb.2008

De tre fasta frälsningsorden

2007

Vad innebär tids-enlig kristendom?

Inbjudan 2007

Grupparb.2007

Pärlor (ur Andens Lag)

2006

Hur blir vi levande redskap för Guds Vilja?

Inbjudan 2006

Grupparb.2006

Sändebrev till

vänner

2005

Möten mellan kristendom och värld

Inbjudan 2005

Grupparb.2005

Uppsatser och tankar ; Sändebrev till vänner;

Andens Lag, kap 10

2004

På korsets väg med frukten från Livets träd - till de levandes land

Inbjudan 2004

Grupparb.2004

Sändebrev till vänner

2003

"Den Harmageddoniska församlingen" och andra frågor som rör ”den sista tiden”

Inbjudan 2003

 

De två vilddjurstågen

2002

Bergspredikan som den framställs i Jesu lära

 

 

Jesu lära

2001

2000

Ingen konferens

 

 

 

1999

Wetterlund som profet

 

 

 

Önskar du få information om våra program ? Se fliken "Kontakt"

Joh 13:14

Byssuskvinnan –

Den upprättade församlingen

Upp 19:8, 14

Övervinna i Kristus, lejonet av Juda

Upp 3:7-13 och Upp 5:1-10

Försoningen i Guds lamm

Joh 1:29, 36

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté info@npwetterlund.se

Uppdaterad 2019-02-28