Övriga skrifter

N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

N.P. Wetterlunds övriga skrifter

 

N.P. Wetterlund gav ut flera mindre skrifter utöver Anden Lag, vilket framgår av förteckningen över hans skrifter. Skriftkommittén har låtit nytrycka dessa och de kan beställas här.

 

Målsättningen på längre sikt är att även dessa ska göras tillgängliga som nedladdningsbara textfiler.

Julfirandet i Nils Peters barndom

Wetterlunds självbiografidska bidrag inskränker sig huvudsakligen till några sidor i Två kära barndomsminnen och Min moder. Båda ingår ingår i kommitténs utgåva De levandes land. Med innerlig värme skildrar han sina strävsamma föräldrar – och då i synnerhet modern, familjens andliga klippa – och de minst sagt påvra materiella omständigheter som rådde i barndomshemmet.

I uppsatsen Två kära barndomsminnen beskriver han sin barndoms jul:

*************

Jul firades aldrig med ”julgran” i min hembygd. Att hugga ned Guds små härliga granar till lekverk ansågs av allmogen som ett brott mot naturen och en synd mot Gud. Mina föräldrar hatade detta fladderväsen.

Men julen firades med ”julhalm”, som breddes ut över halva golvet i stugan. Detta med anslutning till den gamla psalmens ord: ”Här ligger Han på halm och strå, vars makt och rike evigt varar”.

Och mor gav oss barn en grundlig undervisning om julhalmens betydelse som en bild av helig fattigdom, helig och nödvändig förnedring, helig ringhet och ödmjukhet, vår enda väg till den himmelska upphöjelse, vartill vi är kallade.

I denna julhalm fick vi barn ligga påklädda hela julnatten. Och det var oss en stor glädje. Och mors mäktiga ande behärskade oss och kom oss att tänka på vad hon lärt oss om julhalmen.

Men klockan fyra på juldagsmorgonen väcktes vi alltid av fars och mors starka och oförgätliga röster, då de stämde upp den härliga julpsalmen: ”Var hälsad sköna morgonstund, som av profeters helga mun är oss bebådad vorden”.

Denna julmorgon ljöd fars och mors röster som aldrig tillförne. Hela den kära och fattiga stugan och vi med den liksom skakades och lyftes högt över jorden och upp i en andesfär, som jag sedan fått bestiga blott på försmakens himmelska dagar.

**************

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté info@npwetterlund.se

Uppdaterad 2018-02-24