Beställning

  Privatpersoner

Angivna priser gäller för beställning från privatperson som ej är medlem.  Porto 30 kr tillkommer.

Skriv boktitlar och antal ex. du beställer samt dina kontaktuppgifter, namn, telefon och postadress i mail till:    Beställning 

Alternativt kan beställningen sändas per brev till vår postadress, se fliken  Kontakt.


- Har du frågor eller önskar bli uppringd, maila till:  Beställning 

****************

  Medlemmar - rabatt  35 %

Ladda ner medlemspriser med ca 35 % rabatt för medlemmar.  Beställ i övrigt enligt ovan.

 ****************

  Bokhandel

Begär offert för leveranser till bokhandel och bokbord.

För offert, maila till:   Beställning 

Rekommenderade cirkapriser vid försäljning till privat-

kunder i bokhandel är samma som de angivna priserna på denna sida. Ladda ner cirkapriser för användning i bokhandel.

****************

  Leverans och betalning

Leverans sker normalt inom 10 dagar.

Betalning mot faktura inom 30 dagar efter leverans.

Böcker & priser

nr     titel                                                    pris            sidor


1.  Jesu Lära och två andra predikningar:    50:-             90 

         Syndakännedom,  Guds barn

      

2.  Uppsatser och tankar –  m.fl.                 50:-            217 

        Guds trälar,  Nu- och nog-nådens liv,

        Sändebrev till vänner


3.   Andens Lag    (2 band)                         220:-         1 244 

4.   Guds Vredes Skålar                             40:-            128
          (Ingår gratis vid beställn. av Andens Lag)


5.   De sju domstolarna                              40:-             82 

6.   Guds tempel – m.fl. skrifter                    40:-            182 

         Svar till domprosten Bring

         Ord av Luther


7.   De tre "fasta" frälsningsorden              30:-              45 

8.   De två vilddjurstågen – m.fl.                  40:-            112 

         De kristnas världskrig

         Vid "Det gyllene altaret" på .......

         En prisgivningens världsdom

         Vid världskrigets slut

         På Sions berg vid det sista ........


9.   I de levandes land  –  texter och brev      30:-             74 

         Avskedspredikan 2014

         Jultankar om de två budens kärlek

         Ett brev

         Romfaia, svärdet genom Marias själ

         Maria Wetterlund

         Två kära barndomsminnen

         Min moder        

         Brev till vänner      

           ------------

10.  Pärlor (urval av Klas L. från Andens Lag)   50:-            64 

           -------------

11.  Jubileumshäftet 2012: Andens Lag 100 år - 0:- (gratis)

Andens Lag - Innehållsförteckning

 Komplett innehållsförteckning som listar sidnummer - för både den tryckta bokutgåvan och pdf-utgåvan - till alla tolv kapitlen, med samtliga rubriker och underrubriker.

Den är till hjälp när du läser Andens Lag, eftersom den tryckta bokutgåvan saknar detaljerad innehållsförteckning.

GULDKORN  från skrifter av N.P. Wetterlund

  Citat hämtade från  Andens Lag, Guds Vredes Skålar, Jesu Lära, Uppsatser och tankar, De sju domstolarna och De tre fasta frälsningsorden. 

Citaten är personligt utvalda, sammanställda och rubricerade av Klas L.  –  Klicka på den blå texten för att ladda ner.

Korrigering av tryckfel

  Det finns några tryckfel i de skrifter som vi gett ut, trots omfattande korrekturläsning.

  Ladda ner listan:  Korrigering av tryckfel

Hittar du tryckfel, så meddela gärna vår sekreterare via mail till:  Sekreterare   

Klicka på den blå texten för att ladda ner filer eller sända mail.