N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid 

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Böcker & priser

nr     titel                                              pris  inkl. moms

1.  Jesu lära                                         50:-

2.  Uppsatser och tankar -  m.fl.          50:-

        Guds trälar,  Nu- och nognådens liv

        Sändebrev till vänner


3.   Andens Lag, 2 band                     220:-

4.   Guds Vredes Skålar                       40:-  (Gratis vid beställn.

                                                                                  av Andens Lag)

5.   De sju domstolarna                        40:-

6.   Guds tempel - m.fl. skrifter             40:-

         Svar till domprosten Bring

         Ord av Luther


7.   De tre "fasta" frälsningsorden        30:-

8.   De två vilddjurstågen - m.fl.           40:-

         De kristnas världskrig

         Vid "Det gyllene altaret" på  ......

         En prisgivningens världsdom

         Vid världskrigets slut

         På Sions berg


9.   I de levandes land  -  texter            30:-

      och brev

         Avskedspredikan 2014

         Ett brev

         Jultankar om de två budens kärlek

         Romfaia, svärdet genom Marias själ

         Maria Wetterlund

         Två kära barndomsminnen

         Min moder       

           ------------

10.  Pärlor (urval från Andens Lag)      50:-

           -------------

11.  Jubileumshäftet 2012: Andens Lag 100 år - erhålles gratis !

Andens Lag - Innehållsförteckning

Komplett innehållsförteckning till alla tolv kapitlen kan laddas ner som pdf-fil, med samtliga rubriker och underrubriker listade. Den är till hjälp när du läser Andens Lag, eftersom den tryckta bokutgåvan saknar detaljerad innehållsförteckning.

(Klicka på den blå texten för att sända mail eller ladda ner filer.)

Beställning

  Privatpersoner

Angivna priser gäller för beställning från privatperson som ej är medlem. Priser inkluderar moms, men porto 30 kr tillkommer.

Skriv de boktitlar och antal ex. du beställer samt dina kontaktuppgifter, namn, telefon och postadress i ett mail till:    Beställning 

Alternativt kan beställningen sändas per brev till vår postadress, se fliken  Kontakt.


  - Har du frågor eller önskar bli uppringd, maila till:

     Beställning 

****************

  Medlemmar - rabatt  35 %

Ladda ner medlemspriser med ca 35 % rabatt för medlemmar.  Beställ i övrigt enligt ovan.

 

****************

  Bokhandel

Begär offert för leveranser till bokhandel och bokbord.

För offert, maila till:   Beställning 

Rekommenderade cirkapriser vid försäljning till privat-

kunder i bokhandel är samma som de angivna priserna på denna sida. Ladda ner cirkapriser för användning i bokhandel.

****************


Leverans och betalning

Leverans sker normalt inom 10 dagar.

Betalning mot faktura inom 30 dagar efter leverans.

Korrigering av tryckfel

  Det finns några tryckfel i de skrifter som vi gett ut, trots omfattande korrekturläsning. Ladda ner listan som vi sammanställt:  Korrigering av tryckfel


  Hittar du tryckfel, så meddela gärna vår sekreterare via mail till:  Sekreterare   

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté      info@npwetterlund.se

Uppdaterad  2020-05-11