N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid 

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Vem var N.P. Wetterlund?


N.P. Wetterlund lämnade ingen oberörd och flera av de som mött honom har skrivit biografier och minnesporträtt. Den mest omfattande är Bertel Andréns avhandling om N.P. Wetterlund vid prästmötet 1943 i Västerås på 268 sidor. Skrifterna är svåra att få tag på, men kan eventuellt hittas på bibliotek och antikvariat.


Texter nedan som är markerade med blått kan laddas ner som pdf-filer genom att klicka på den blå texten.  

Biografier och minnesporträtt om N. P. Wetterlund

August Dalqvist:   N.P. Wetterlunds prästerliga verksamhet (Julbok för Västerås stift 1928)

B. G. Bosjö:          N.P. Wetterlund (opublicerat manuskript)

Carl Edquist:        N.P. Wetterlund som själasörjare (1937)

Tyra Lundholm:    N.P. Wetterlund, en livsbild (ur Febe 1939)

Bertel Andrén:      N.P. Wetterlund, prästmötesavhandling (1943) – Nedladdas från medlemssidan.  

Konrad Abramsson: En märklig dalapräst  (Helgelseförbundets julkalender 1944)

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté      info@npwetterlund.se

Uppdaterad  2020-02-06