N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid 

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

N.P. Wetterlunds skrifter


•   Syndakännedom, Guds barn (1901) och Jesu lära (1902),

     utgivna under titeln Jesu lära

•   Uppsatser och tankar    (1902)

•   Ord av Luther    (1903)

•   Andens Lag,  2 band     (1910-1912)

•   Guds Vredes Skålar    (1913)

•   De sju domstolarna    (1913)

•   Svar till domprosten Bring    (1913)

•   Guds tempel och hedningarnas förgård    (1913)

•   De två vilddjurstågen i Stockholm    (1914)

•   De tre "fasta" frälsningsorden    (1915)

•   De kristnas världskrig    (1915)

•   Ett brev    (1915)

•   Jultankar om de två budens kärlek    (1915)

•   Vid "Det gyllene altaret" på världskrigets dag    (1916)

•   En prisgivningens världsdom    (1916)

•   Guds trälar,   Nu- och nognådens liv och fem onda liv    (1917)

•   Romfaia, svärdet genom Marias själ    (1917)

•   Vid världskrigets slut    (1918)

•   På Sions berg    (1918)

•   Maria Wetterlund    (1919)

•   Sändebrev till vänner 1917-1927    (postumt  1928)

•   Två kära barndomsminnen,   Min moder   (1928)


Samtliga skrifter finns sedan år 2004 i nytryck genom

N.P. Wetterlunds Skriftkommittés utgivning.

För priser och beställning, se fliken  "Beställning".


Härtill kommer predikningar tryckta i tidningar, och hittills opublicerat material.

Brev från N.P. Wetterlund

  Gudssökare - Brev till en förtvivlad som säger sig ha sökt Gud i många år, men icke funnit honom till verklig frälsning.

                                                                      (Avskrift / Klas L)


   Inför döden -   Brevet skrevs i juni 1924 och publicerades postumt i missionstidningen SINIMS LAND, organ för svenska missionen i Kina, i oktober 1928.                    (Avskrift / Klas L)


(Klicka på blå text för att ladda ner pdf-fil.)

Andens Lag - Innehållsförteckning


  Komplett innehållsförteckning till alla tolv kapitlen kan laddas ner som pdf-fil, med samtliga rubriker och underrubriker listade. Den är till hjälp när du läser Andens Lag, eftersom den tryckta bokutgåvan saknar detaljerad innehållsförteckning.


Andens Lag - Nerladdningsbar

   Andens Lag finns även som nerladdningsbar pdf-utgåva på fliken "Andens Lag".

GULDKORN  från skrifter av N.P. Wetterlund

  Citat hämtade från  Andens Lag, Guds vredes skålar, Jesu lära, Uppsatser och tankar, De sju domstolarna och De tre fasta frälsningsorden. 

Citaten är personligt utvalda, sammanställda och rubricerade av Klas L.

(Klicka på blå text för att ladda ner pdf-fil.)

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté      info@npwetterlund.se

Uppdaterad  2020-05-11