N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid 

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Krönikor och artiklar i tidningar och tidskrifter

Krönikor och artiklar - som refererar till Wetterlund - publiceras ibland i tidningar och tidskrifter.  Här samlar vi en del av detta.

Genombrott i Sverige!

  Livet i den helige Ande är ett liv i Guds rike där Jesus Kristus är kung. Men risken finns för oss alla att det blir till ett budskap om riket som blir viktigare än riket självt eller att riket blir viktigare än rikets kung. På det sättet har kristen tro för många blivit en lära istället för en relation till den person som förmedlar den livsförvandlade kraft som hör till riket.  Man har så att säga satt kärran framför hästen! ”Varje villfarelse i läran, är villfarelse i liv – kättaren sitter alltid i hjärtat.”  (N.P. Wetterlund) ......


     Läs mer av Anders Griphs krönika i INBLICK genom att klicka här.

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté      info@npwetterlund.se

Uppdaterad  2020-09-11