Klicka på blå text för att ladda ner textfiler eller komma till andra flikar på vår hemsida.

Wetterlundhelg 2024

Trunnagården i Orsa, 4–6 oktober

"Lejon-Lammet"

Temat är baserat på kap 3 ”Lejonet” och kap 4 ”Lammet” i Andens Lag.

Wetterlund skriver att ”Allt skapat ropar med tårat öga till människan: "Övervinn, övervinn!"" . 
 – Vad menar han med det?

 – Är det aktuellt för oss i dag?  …........

Läs mer på fliken "Konferenser".

*********

"De svarade JA på kallelsen"

Ny bok om personer från den svenska väckelsehistorien, och bland dessa N.P. Wetterlund.  Läs mer genom att klicka här

*********

Bertel Andrén om Wetterlund

Bertel Andrén redovisade sin avhandling på 268 sidor vid prästmötet 1943 i Västerås.   Läs mer på fliken "Biografier"

*********

Stockholm 1927

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté är en ideell förening på kristen grund, som har uppgiften  att förmedla kännedom om hans författarskap samt hålla hans skrifter aktuella och tillgängliga.


Nya medlemmar är välkomna !

Varför bli medlem i  N.P. Wetterlunds Skriftkommitté ?

- Första delen av jobbet är redan avklarat.

Några eldsjälar har gjort ett fantastiskt arbete sedan starten 1983, och åter gett ut alla de böcker Nils Peter Wetterlund själv gav ut, ett tiotal.


- Nu är vi inne i andra etappen.

Några andra eldsjälar har tagit vid och uppdaterat en funktionell hemsida, digitaliserat hela Andens Lag och påbörjat en varsam modernisering av språket. På Trunnagården i Orsa har varje år sedan 2002 anordnats en konferens öppen för alla intresserade.


- Varför gör vi det här och varför behövs du när det mesta ser ut att vara gjort?

 Vi som har börjat läsa Wetterlund och fortsatt ........   

Läs  mer på  fliken "Bli medlem" , underflik till "Om oss". 

Personliga vittnesbörd:

Jag läser Wetterlund därför att  .…

”Då jag får tid till att läsa Wetterlund, känner jag att jag kan få en äkta tröst. Det är själavård i allvaret som ger en inre frid. Man behöver inte bråka med Wetterlund, behöver inte ägna all energi åt att vaska ut det äkta, levande – han bär fram liv-orden ur ett pastorshjärta, man känner det. ..........”


”Alt fra Gud; Alt for Gud; Alt till Gud. Dette har Wetterlund klargjort tydelig for meg, og er en god venn i så måte.  .....”

Läs mer på fliken "Varför Wetterlund?".

Nerladdningsbara texter på vår hemsida är markerade med blå text och textfilerna har pdf-format. För att läsa dessa behöver du ha programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande installerat på din dator. Klicka på  Adobe Acrobat Reader DC för att länkas till Adobes hemsida och hämta programmet gratis.

Andens Lag 100 år

Jubileumshäftet  "Andens Lag 100 år" sammanställdes 2012. Det innehåller något av vad som sagts om Andens Lag och Wetterlund samt citat .

Häftet kan laddas ner genom att klicka på den blå texten i rubriken.

”RÄDDA EVANGELIET !”

Offentligt seminarium med det temat hölls i anslutning till skriftkommitténs årsmöte 2017.

  ”Rädda evangeliet !”  är också Daniel Viklunds svar på varför han läser Wetterlund.


– Lyssna på ljudinspelningen av Daniels föredrag genom att klicka på gula knappen: 


- Läs Daniels koncept genom att klicka här.

- Läs den inbjudan som gick ut genom att klicka här.

Välkommen till N.P. Wetterlunds Skriftkommittés hemsida!

Nils Peter Wetterlund

  Författaren och prästen Nils Peter Wetterlund såg med profetisk klarsyn kristendomens och kyrkans situation och fortsatta utveckling på ett sätt som hjälper oss att förstå vår egen tid. Hans tolkningar av Uppenbarelseboken är mycket aktuella och uppmuntrande. I målande ord och bilder visar han vad det innebär att vara kristen och hur församlingen ska bli den brud som Jesus längtar efter. Sin undervisning bygger Wetterlund på stadig biblisk grund, även om den inte alltid föll det kyrkliga etablissemanget i smaken.


Hans stora verk är Andens Lag på över 1200 sidor som gavs ut i två delar 1910 respektive 1912. Boktiteln syftar på Romarbrevet 8:2–4  "Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."   Framstående teologer har ansett Andens Lag vara bland det mest profetiskt och teologiskt djupgående som skrivits på svenska språket. Den har tillsammans med hans övriga skrifter och en omfattande korrespondens hjälpt många till andlig insikt och mognad, och även inspirerat många förkunnare såväl i Svenska kyrkan som i frikyrkorna.


Som förkunnare drog han med sin levande och kompromisslösa uttolkning av bibeln stora skaror till kyrkan. Det berättas att hans kraftfulla predikningar väckte så stort intresse att kyrkbänkarna inte räckte till för alla, utan folk stod i kyrkogångarna.


N.P. Wetterlund (1852-1928) föddes i en fattig torparfamilj i Slättåkra församling, Halland. Mot alla odds, och inte utan personliga umbäranden, fick han möjlighet att studera. Han prästvigdes 1885 i Västerås stift där han sedan tjänstgjorde. Han var kyrkoherde i Dala-Floda från 1895 tills han lämnade sin tjänst på grund av sjukdom år 1906. Därefter verkade han i Stockholm som författare och själavårdare.