Andens Lag – en kort överblick

Försoningen i Guds Lamm och tubuden (de två kärleksbuden i Mark 12:28-31) är genomgående teman i Andens Lag. Bokens namn syftar på Rom 8:2-4 och Jer 31:31-35.

 

– Först fyra kapitel om huvudpersonerna:

Kap 1: Keruberna -   Keruben är skapelsen som den borde vara – här återlöst i kristalltemplet

Kap 2: Vilddjuret - Vilddjuret är den fallna skapelsen, synden/ondskan som adamsmänniska och andemakt

Kap 3: Lejonet -  Lejonet Jesus övervinner, besegrar, bevarar och återlöser

Kap 4: Lammet - Lammet Jesus övervinner och försonar till återupprättad gudsgemenskap


– Därefter fyra kapitel om fördjupat lärjungaskap:

Kap 5: Andens lag  -  vägen från Rom 7 in i Rom 8 och Livet i den helige Ande

Kap 6: Skapelsebestånd och rättfärdiggörelse -  mer om förlåtelse och försoning

Kap 7: Den förpingstliga lärjungaskolan -  mer om praktiska erfarenheter

Kap 8: Tron - mer om vårt mottagande av det Gud ger


– Slutligen fyra kapitel med en tolkning av Uppenbarelseboken:

Kap 9: Övervinnandet och dess löften -  om de 7 breven i början av Uppenbarelseboken

Kap 10: Det falska profetdömet -  mer om ”sköka och padda”

Kap 11: De tre predikoänglarna och de två skördeänglarna - mer om Ändens tid

Kap 12: Solkvinnan -  mer om de försonade övervinnarna som den sanna församlingen på Sion


Hit hör även boken ”Guds vredesskålar” som skildrar Uppenbarelsebokens domsfinal. Boken var tänkt att ingå som kap. 13 i Andens Lag. Av tekniska skäl var det dock inte lämpligt att trycka ett så omfattande bokverk, så den utgavs istället separat.


Ladda ner utskrifvänlig pdf-fil

Försök till sammanfattning av Andens Lag

  Sammanfattning på 35 sidor.  Kan laddas ner som pdf-fil – klicka på den blå rubriken.

  Den är till hjälp när du läser Andens Lag och vill se det övergripande sammanhanget.

”Keruberna”

Reflektioner och sammanfattning av det inledande kapitlet i Andens Lag.  Kan laddas ner som pdf-fil – klicka på den blå rubriken.

Läs mer under fliken "Om Andens Lag" på vår hemsida.

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.