Krönikor och artiklar i tidningar och tidskrifter

Krönikor och artiklar - som refererar till Wetterlund - publiceras ibland i tidningar och tidskrifter.  Här samlar vi en del av detta.

Genombrott i Sverige!

  Livet i den helige Ande är ett liv i Guds rike där Jesus Kristus är kung. Men risken finns för oss alla att det blir till ett budskap om riket som blir viktigare än riket självt eller att riket blir viktigare än rikets kung. På det sättet har kristen tro för många blivit en lära istället för en relation till den person som förmedlar den livsförvandlade kraft som hör till riket.  Man har så att säga satt kärran framför hästen! ”Varje villfarelse i läran, är villfarelse i liv – kättaren sitter alltid i hjärtat.”  (N.P. Wetterlund) ......


     Läs mer av Anders Griphs krönika i INBLICK genom att klicka här.

"De svarade JA på kallelsen"

Ny bok om personer från den svenska väckelsehistorien, och bland dessa N.P. Wetterlund.  Läs mer genom att klicka här

Wetterlund har mer att säga oss ....

- Replik på Skyttes krönikaTalet om skökan i Rom” i Dagen 2016-12-16 : 

"Wetterlund mötte på sin tid liknande kritik som Skytte kommer med i dag och svarade bland annat ...."  

Läs hela  vår insändare till Dagen genom att klicka här. - Dagen tog dock inte in den med hänvisning till platsbrist. 

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.