Noteringar och länkar till andra hemsidor

Bibeln fritt i din dator och mobil

Du kan fritt ladda ned  bibeln i Svenska Folkbibelns och 1917-års översättningar från  någon av hemsidorna nedan. Bibelprogrammen finns för Windows, Mac, iPad, iPhone och Android.


  e‑Sword - the Sword of the LORD with an electronic edge :  www.e-sword.net   

   

  Olive Tree -The Bible Study App:    www.olivetree.com/bible-study-apps/ 

De Schmalkaldiska artiklarna  uppsattes av Martin Luther år 1537, och ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

      https://logosmappen.net/?page_id=1425


Konkordieformeln skrevs 30 år efter Luthers död, och även den ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

I Konkordieformeln, del III. Om trons rättfärdighet inför Gud, står under pkt. 43 att "tron rättfärdiggör endast därför att den såsom ett medel och verktyg griper och omfattar Guds nåd och Kristi förtjänst i evangeliets löften."  –  Enligt Wetterlund är detta inte Luthers lära om tro och rättfärdiggörelse. 

      https://logosmappen.net/bekskrifter/kf/kf_sd_I-III.html#III

Länkar till andra hemsidor

N.P. Wetterlund i Wikipedia:

sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Peter_Wetterlund


Floda församlings gamla hemsida:

taxelson.se/floda_forsamling/b.n.p.w.htm


Håkan Sunnlidens blogg om N.P. Wetterlund:

http://hakansunnliden.blogspot.se/2013/07/np-wetterlund.html


Svenska Folkbibeln: 

https://www.bible.com/sv/versions/1223-sfb15-svenska-folkbibeln-2015


Svenska Bibelsällskapet: www.bibelsällskapet.se


Svenska Evangeliska Alliansen:  www.sea.nuTrunnagården i Orsa:  www.trunnagarden.se

Trunna Vandrarhem & Konferens:  www.trunna.se


Programmet Adobe Acrobat Reader DC hämtas gratis på Adobes hemsida: 

 https://get.adobe.com/reader/?loc=se