DÄRFÖR läser jag Wetterlund

Varför Wetterlund?  Vi har ställt frågan till skriftkommitténs medlemmar och andra Wetterlund-läsare, och svaren har tagit upp olika skäl – ofta mycket personligt färgade.

Du är också välkommen att skriva om vad läsningen av Wetterlund har betytt för dig och hur du först kom i kontakt med hans skrifter. Maila gärna vår sekreterare.

                                 Här finns sammanställt några citat vi klippt ut från de svar som kommit:

Så kom jag i kontakt med Wetterlund – mitt första intryck

”Det var notisen i Frank Mangs memoarer om att han läste Andens Lag, och vilken betydelse boken hade för honom, som gjorde mig (och min far) intresserade.”

                                                ———

”Jag kom i kontakt med Andens Lag genom min lärare i exegetik Gösta Sandberg, Svenska Missionsförbundets Teologiska Seminarium. I tillägg till en lektion presenterade han N.P. Wetterlunds liv och författarskap. Han avslutade med att ”om ni får tag i Andens Lag, köp den! Den är inte lättillgänglig, det är inget man läser snabbt, så småningom kanske ni ger er i kast med boken…”.  Så blev det. Jag skaffade Andens Lag 1967, men först 40 år senare började jag läsa Andes Lag.  Nu har jag nog läst igenom alla småskrifterna också.”

                                               ———

Jag upplever klart att Wetterlunds skrifter är födda av Guds Ande, ty jag hör Guds Ande tala genom hans skrifter.

                                     ———

"Min första bekantskap med Wetterlund skedde på 1970-talet då en Maranata-predikant lånade mig del I av Andens Lag. ”Den här måste du läsa!” Men jag fick bara låna den ett par dagar då jag dessutom var på resa. Jag hann bläddra lite – och fastnade för beskrivningen i fjärde kapitlet av den smala spången mellan två bråddjup där Jesus, övergiven av Gud, balanserade med all världens synd, skuld, och straff i sig fram till den Gud han inte såg.  ”På denna smalsmala andespång, på denna hårfina kraftlinje mellan den eviga dödens bråddjup måste han nu balansera sig fram. Och detta i sin gränslösa svaghet och med all världens synd-, skuld- och straffande över och i sig, såsom vore den hans ande.”

Det gav mersmak! Jag försökte få tag på boken, stod på väntelista på ett kristet antikvariat i Stockholm – där väntetiden på ett ex av Andens Lag var tio år – tills antikvariatet lades ner. Så nytrycktes boken av Skriftkommittén 1987 och min dåvarande chef, som var med i skriftkommitténs styrelse, skaffade den åt mig.”

                                                       ———

Därför ville jag fortsätta läsa

”Jag började med Andens Lag, som jag upplevde näst intill obegriplig! Men det fanns något i texten som gjorde att jag fastnade i den. Jag läste den en gång till. Det säregna språket, bilderna, kärvheten, skärpan, utläggningar av Hesekiel och Uppenbarelseboken – ”vad är det Herren säger till oss” – tog tag i mig ännu mer.”

                                               ———

Wetterlundsförkunnelse manar till inriktning på kärnan i evangeliet och ger näring till förnyelse i tron, hoppet och kärleken.

                                               ———

”Ja, hvorfor leser jeg Wetterlund? For meg er det enkelt. Jeg leser Wetterlund fordi han er en røst til vår tid, en profetisk røst, og ingen vitenskap. Mitt håp er at denne Guds Røst gjøres til en Guds Røst, og ingen ting annet. Det er jeg overbevist om at Nils Peter Wetterlund ønsket.”

                                                       ———

Jag älskar Wetterlunds mustiga rika språk och värdefulla  bibeltolkning.

                                               ———

En fascinerande tankevärld som väcker till eftertanke och omvändelse / förnyelse.

                                               ———

Mitt bestående intryck av Wetterlunds skrifter

”Det som varit viktigast för mig är min förståelse av Guds ord, Bibeln!  I Wetterlunds småskrifter, som ju anknyter till Andens Lag, har jag funnit räddningen för förståelsen av mycket viktiga delar av Guds ord.

Wetterlund ger tröst och uppmuntran till den som blir förvirrad och ibland förtvivlad då man inte får ihop det eller får det att passa in med sin tro på Bibeln, som man gärna vill försöka förstå så som ’det står skrivet’.”

                                                      ———

" Wetterlunds skrifter har fört med sig att jag studerat Uppenbarelseboken och de har gett mig en större förståelse för budskapet.

Jag tänker fortsätta att läsa bibeln! "

                                ———

”Visst, det är det djupa, uppfordrande allvaret som först grep mig hos Wetterlund och fortfarande gör det. Men ändå – jag blir glad av Wetterlund. Glad över det klara, kraftfulla evangeliet. Glad åt det vackra och säregna, nästan finurliga språket. Ibland mitt i det djupaste allvar vänder sig också författaren direkt till läsaren och utmanar: ”Jo du!”

Och aldrig någonsin har jag sett något i närheten av Wetterlunds beskrivningar av himmelsk salighet.  Ett exempel från nionde kapitlet i Andens Lag: ”Tyst, tyst! Se där en annan skara, som slagit sig ned på en äng. De sitter som stumma i outsäglig förvåning. Där pekar en på en ros, en annan på en liljekonvalj, en tredje på en viol o.s.v. Alla grips av en helig och salig bestörtning över den paradisiska doften från alla dessa blommor. Nu upptäcker de även frukter hos flera av dem. De tar och äter, och evigt liv genomströmmar hela deras varelse. Nu kan de inte sitta längre; alla stiger upp, strängar sina harpor, och sången brusar: Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet.”

                                             ———

"Han har en klar och radikal förkunnelse som skär igenom, den är profetisk och har verkligen öppnat mina ögon."

                                ———

”Jeg leser vekselvis i forskjellige av dem, men boken Jesu Læra har gitt meg mye, samt hovedverket Åndens Lag. Jeg har også lest de andre, og blitt velsignet av innholdet, som er levende under lesningen for meg. Jeg vil slutte med et stykke fra boken Uppsatser og tanker, og her står det det følgende: ”Guds bøn er følgende: Låt meg få bo i min boning”. Det er det jeg ønsker å gi Gud ubegrenset anledning til, og det får Han gjennom.

Alt fra Gud; Alt for Gud; Alt till Gud. Dette har Wetterlund klargjort tydelig for meg, og er en god venn i så måte.”

                                              ———

Vi behöver den klara, tydliga linjens teologi mer än någonsin.
Wetterlunds klara stämma bör tveklöst höras i våra dagar.”                                      ———

”I nuläget, då jag får tid till Wetterlund-läsning, känner jag att jag kan få en äkta tröst. Det är själavård i allvaret som ger en inre frid. Man behöver inte bråka med Wetterlund, behöver inte ägna all energi åt att vaska ut det äkta, levande – han bär fram liv-orden ur ett pastorshjärta, man känner det. Det är också något signifikant med Wetterlund att han uppmuntrar mig att lita på min egen relation med Gud och inte hans eller någon annans, och att ta den på djupaste och största allvar. "Det känner du" - säger han ofta, och då menar han förstås inte en ytlig känsla utan den andliga känseln. Han samlar inte till sig – utan tillgängliggör Guds undervisning och pekar till en Kristus med alla konturer, utan att försöka slipa av några. Det är tydligt och det ger näring. Det ger alltid något, om jag så bara läser ett brottstycke.”

                                              ———

”Han är radikal och kompromisslös - men med hjärta. Han går att lita på, förankrar allt han säger fast i hela bibelordet. Han gör inte vägen lätt - tvärtom – men är i grunden djupt optimistisk och väcker hopp. Världen ska inte sluta med en gigantisk helvetesbrasa – Gud vill och kan frälsa alla som inte gör sig själva ofrälsbara.

Han är grundlig – på punkt efter punkt drar han hela linjen från GT, över NT och in i evigheten. Han har en klar bild av Israels stora betydelse i frälsningshistorien, i dåtid och framtid. Så här skriver Wetterlund på sista sidan i Guds Vredes Skålar: ”Men i slutet av skålarnas slutakt bestigs kristallhavet av Israels folk som blir det första av jordens folk vilket omvänder sig till Gud. Därmed öppnas folkfrälsningens flod från Guds och Lammets tron.”

Han har en fantastisk analys av de stora folkrörelserna som i hans tid hade brutit fram – arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, djurskyddsrörelsen… Och apropå djuren har han hela skapelsen, ända ner i växter och mineraler, med i återlösningsverket.”

                                                     ———

”Jag upplever det som ett profetiskt angeläget budskap till vår tid. Det är inget man smälter på en gång. I det ligger en pågående utmaning. Det gör att jag återvänder till N.P. Wetterlunds skrifter. Man behöver läsa texten ihop med andra författare av den digniteten– naturligtvis sätta Guds Ord främst – och reflektera över texten tillsammans med andra, som också känner styrkan i budskapet. Det senare tror jag är oerhört viktigt.  Man behöver hjälpa varandra framåt.  Det hindrar också från att gå vilse. Detta är skälet till att jag återvänder då och då till N.P. Wetterlunds texter.”

                                              ———

Den boken vill jag föreslå till en helt ny Wetterlundläsare

”Naturligtvis bibeln !   Att vara väl insatt i skrifterna, inte minst Hesekiel och Uppenbarelseboken, och i övrigt vad Guds ord lär. Det finns ingen genväg förbi detta. Det tycker jag är det överordnande. Sedan skulle jag utfärda en varning: Wetterlund är ingen enkel läsning. Kanske som Gösta Sandberg sa att det inte är något som man skall börja med, men vill man tränga in i Guds ord så är N.P. Wetterlund att rekommendera. Man möter en Herrens säregna tjänare och profet. Om man inte förstår så mycket i början är man i gott sällskap. Det är både enkelt och svårt samtidigt.  Jag skulle föreslå att man börjar med Andens Lag.”

                                             ———

”Jag skulle rekommendera de flesta att börja med småskrifterna. Även om jag är en storkonsument av böcker så är Andens Lag en utmaning i början. Småskrifterna däremot tar en direkt in i Wetterlunds tankegångar om det Andens Lag innehåller – utan den i början mödosamma vandringen att försöka förstå vad författaren menar med det han skriver.”

                                                      ———

”Vad ska man börja med om man inte läst honom förut? Jag brukar rekommendera de tidigare böckerna, innan Wetterlunds fantastiska och originella språk har blommat ut i hela sin rikedom (och kanske blivit svårt att till en början tränga in i för nybörjaren).  ”Uppsatser och tankar” låter inte så spännande men är en oerhört innehållsrik bok, med korta essäer och en samling tänkvärda aforismer. ”Jesu lära” är en annan verkligt grundläggande bok. Jag törs nästan säga att varje kristen borde läsa den för att verkligen ana något av djupen i Jesu försoningsverk på Golgata. Vill man lära känna människan Wetterlund, hans tidigare år och till hans död i Stockholm 1928, är ”I de levandes land” given. Bara det första stycket i förordet, nio rader om Synen i Kvaldalen, ger perspektiv på liv och död och en tröst och vägledning vi alla behöver.”

                                              ———

”Jag tror på att rekommendera småskrifterna, särskilt predikosamlingarna Jesu lära och De tre fasta frälsningsorden, Nu-och-nog-nåden

                                                   ———

Anm.

"Småskrifterna" var en benämning som Wetterlund ibland använde om de skrifter han gett ut förutom Andens Lag, som han kallade "min större bok".

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.