N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid 

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

N.P. Wetterlunds skrifter


•   Jesu Lära  (1902) – och två andra predikningar:

       Syndakännedom, Guds barn   (1901)

•   Uppsatser och tankar    (1902)

•   Ord av Luther    (1903)

•   Andens Lag,  2 band     (1910-1912)

•   Guds Vredes Skålar    (1913)

•   De sju domstolarna    (1913)

•   Svar till domprosten Bring    (1913)

•   Guds tempel och hedningarnas förgård    (1913)

•   De två vilddjurstågen i Stockholm    (1914)

•   De tre "fasta" frälsningsorden    (1915)

•   De kristnas världskrig    (1915)

•   Ett brev    (1915)

•   Jultankar om de två budens kärlek    (1915)

•   Vid "Det gyllene altaret" på världskrigets dag    (1916)

•   En prisgivningens världsdom    (1916)

•   Guds trälar,   Nu- och nog-nådens liv och

     fem onda liv    (1917)

•   Romfaia, svärdet genom Marias själ    (1917)

•   Vid världskrigets slut    (1918)

•   På Sions berg vid det sista vilddjursskiftet   (1918)

•   Maria Wetterlund    (1919)

•   Sändebrev till vänner 1917-1927    (postumt  1928)

•   Två kära barndomsminnen,   Min moder   (postumt 1928)


Härtill kommer predikningar tryckta i tidningar, och hittills opublicerat material.

Klicka på den blå texten för att ladda ner filer eller följa länkar.

Samtliga skrifter finns sedan år 2004 i nytryck genom

 N.P. Wetterlunds Skriftkommittés utgivning.


För priser och bokbeställningar, se fliken  "Beställning".

Skrifter nerladdningsbara som pdf-utgåvor

   N.P. Wetterlunds Skriftkommitté har uppgiften att göra skrifterna tillgängliga även i digitalt format. Se fliken "Andens Lag". Nu finns även Jesu Lära som pdf-fil, och vi avser att fortsätta med övriga skrifter. Ladda ner den  önskade skriften genom att klicka på blå text i tabellen nedan. Filerna har innehållsförteckning och det går att söka efter ord i texten.

  - Moderniserad text, preliminära versioner

   Wetterlund skrev på den svenska som var gällande i början på 1900-talet. Därför har arbetet påbörjats med att varsamt modernisera texterna i språkligt avseende, men med bibehållande av Wetterlunds eget originella bildspråk.

 Efterhand kommer fler skrifter att bli tillgängliga med moderniserad text. Vi tar tacksamt emot synpunkter. Maila till: Sekreterare

Skrifter

Original-text

Moderniserad

PRELIMINÄR

Jesu Lära – och två andra predikningar

Brev från N.P. Wetterlund

  Gudssökare - Brev till en förtvivlad som säger sig ha sökt Gud i många år, men icke funnit honom till verklig frälsning.                    (Avskrift / Klas L)


   Inför döden -   Brevet skrevs i juni 1924 och publicerades postumt i missionstidningen SINIMS LAND, organ för svenska missionen i Kina, i oktober 1928.                                                                      (Avskrift / Klas L)

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté      info@npwetterlund.se

Uppdaterad  2020-10-16