N.P. Wetterlunds skrifter

sidor   

•   Jesu Lära   (1902)   –  och två andra predikningar:               90 

                     Syndakännedom,  Guds barn    (1901)

•   Uppsatser och tankar       (1902)                                      78

•   Ord av Luther       (1903)                                                  45 

•   Andens Lag  (2 band)       (1910-1912)                              1 244 

•   Guds Vredes Skålar        (1913)                                      128 

•   De sju Domstolarnam.fl. uppsatser      (1913)                 82

•   Svar till domprosten Bring       (1913)                               38 

•   Guds Tempel och hedningarnas förgård     (1913)          102 

•   De två vilddjurstågen i Stockholm      (1914)                    32 

•   De tre "fasta" frälsningsorden       (1915)                          45 

•   De kristnas världskrig       (1915)                                      16 

•   Ett brev       (1915)                                                            16 

•   Jultankar om de två budens kärlek       (1915)                  16 

•   Vid "Det gyllene altaret" på världskrigets dag   (1916)       7 

•   En prisgivningens världsdom       (1916)                           46

•   Guds trälar,   Nu- och nog-nådens liv och                       31 

      fem onda liv        (1917)

•   Romfaia, svärdet genom Marias själ      (1917)                  8 

•   Vid världskrigets slut      (1918)                                         11 

•   På Sions berg vid det sista vilddjursskiftet    1918)           24 

•   Maria Wetterlund      (1919)                                                 4 

•   Sändebrev till vänner 1917-1927     (postumt  1928)           108 

•   Två kära barndomsminnen, Min moder     (postumt 1928)    26 


Härtill kommer predikningar tryckta i tidningar, och hittills opublicerat material.

Samtliga skrifter finns sedan år 2004 i nytryck genom

 N.P. Wetterlunds Skriftkommittés utgivning.

För priser och bokbeställningar, se fliken  "Beställning".

Skrifter nerladdningsbara som pdf-utgåvor

   N.P. Wetterlunds Skriftkommitté har uppgiften att göra skrifterna tillgängliga även i digitalt format. Se fliken "Andens Lag". Nu finns även "Guds Vredes Skålar", "Jesu Lära", "Guds Tempel", "De sju Domstolarna" och "De två vilddjurstågen" som pdf-filer, och vi avser att fortsätta med övriga skrifter. Ladda ner den  önskade skriften genom att klicka på blå text i tabellen nedan. Filerna har innehållsförteckning och det går att söka efter ord i texten.

  - Moderniserad text, preliminära versioner

   Wetterlund skrev på den svenska som var gällande i början på 1900-talet. Därför har arbetet påbörjats med att varsamt modernisera texterna i språkligt avseende, men med bibehållande av Wetterlunds eget originella bildspråk.

 Efterhand kommer fler skrifter att bli tillgängliga med moderniserad text. Vi tar tacksamt emot synpunkter. Maila till: Sekreterare

Skrifter

Original-text

Moderniserad

PRELIMINÄR

Jesu Lära – och två andra predikningar

Guds Tempel,   Svar,  Ord av Luther

De sju Domstolarnam.fl. uppsatser

De två vilddjurstågen – och andra texter i världskrigets skugga

Förklaringar till Wetterlunds egna ordbildningar och andra ord

Se fliken "Wetterlundska ord"

Brev från N.P. Wetterlund

  Gudssökare - Brev till en förtvivlad som säger sig ha sökt Gud i många år, men icke funnit honom till verklig frälsning.                    (Avskrift / Klas L)


   Inför döden -   Brevet skrevs i juni 1924 och publicerades postumt i missionstidningen SINIMS LAND, organ för svenska missionen i Kina, i oktober 1928.                                                                      (Avskrift / Klas L)

Klicka på blå text för att ladda ner filer eller följa länkar.