N.P. Wetterlunds skrifter

sidor   

•   Jesu Lära   (1902)   –  och två andra predikningar:               90 

                     Syndakännedom,  Guds barn    (1901)

•   Uppsatser och tankar       (1902)                                      78

•   Ord av Luther       (1903)                                                  45 

•   Andens Lag  (2 band)       (1910-1912)                              1 244 

•   Guds Vredes Skålar        (1913)                                      128 

•   De sju Domstolarnam.fl. uppsatser      (1913)                 82

•   Svar till domprosten Bring       (1913)                               38 

•   Guds Tempel och hedningarnas förgård     (1913)          102 

•   De två vilddjurstågen i Stockholm      (1914)                    32 

•   De tre "fasta" frälsningsorden       (1915)                          45 

•   De kristnas världskrig       (1915)                                      16 

•   Ett brev       (1915)                                                            16 

•   Jultankar om de två budens kärlek       (1915)                  16 

•   Vid "Det gyllene altaret" på världskrigets dag   (1916)       7 

•   En prisgivningens världsdom       (1916)                           46

•   Guds trälar,   Nu- och nog-nådens liv och                       31 

      fem onda liv        (1917)

•   Romfaia, svärdet genom Marias själ      (1917)                  8 

•   Vid världskrigets slut      (1918)                                         11 

•   På Sions berg vid det sista vilddjursskiftet    1918)           24 

•   Maria Wetterlund      (1919)                                                 4 

•   Sändebrev till vänner 1917-1927     (postumt  1928)           108 

•   Två kära barndomsminnen, Min moder     (postumt 1928)    26 


Härtill kommer predikningar tryckta i tidningar, och hittills opublicerat material.

Samtliga skrifter finns sedan år 2004 i nytryck genom

 N.P. Wetterlunds Skriftkommittés utgivning.

För priser och bokbeställningar, se fliken  "Beställning".

Förklaringar till Wetterlunds egna ordbildningar och andra ord

Se fliken "Wetterlundska ord"

Skrifter nerladdningsbara som pdf-utgåvor

   N.P. Wetterlunds Skriftkommitté har uppgiften att göra skrifterna tillgängliga även i digitalt format. Se fliken "Andens Lag". Nu finns även "Guds Vredes Skålar", "Jesu Lära", "Guds Tempel", "De sju Domstolarna" och "De två vilddjurstågen" som pdf-filer, och vi avser att fortsätta med övriga skrifter. Ladda ner den  önskade skriften genom att klicka på blå text i tabellen nedan. Filerna har innehållsförteckning och det går att söka efter ord i texten.

  - Moderniserad text, preliminära versioner

   Wetterlund skrev på den svenska som var gällande i början på 1900-talet. Därför har arbetet påbörjats med att varsamt modernisera texterna i språkligt avseende, men med bibehållande av Wetterlunds eget originella bildspråk.

 Efterhand kommer fler skrifter att bli tillgängliga med moderniserad text. Vi tar tacksamt emot synpunkter. Maila till: Sekreterare

Skrifter

Original-text

Moderniserad

PRELIMINÄR

Jesu Lära – och två andra predikningar

Guds Tempel,   Svar,  Ord av Luther

De sju Domstolarnam.fl. uppsatser

De två vilddjurstågen – och andra texter i världskrigets skugga

Brev från N.P. Wetterlund

  Till gamle vännen Liss Olof Olsson   10 jan 1917

  "Jag gick och våndades med ”Andens Lag” i 30 år. Och jag kände att jag måste skriva den. Men att på samma gång sköta ämbetet och skrifva den var omöjligt.
   Då sände Gud mig en sjukdom, som ryckte bort mig från ämbetet och försatte mig i den ensamhet och stillhet som kräfdes under skrifningstiden."  ......                                        (Avskrift / Hans N)  


  Gudssökare - Brev till en förtvivlad som säger sig ha sökt Gud i många år, men icke funnit honom till verklig frälsning. (Avskrift / Klas L)  


   Inför döden -   Brevet skrevs i juni 1924 och publicerades postumt i missionstidningen SINIMS LAND, organ för svenska missionen i Kina, i oktober 1928.                                                                      (Avskrift / Klas L)  

Klicka på blå text för att ladda ner filer eller följa länkar.