N.P. Wetterlunds Skriftkommitté - en ideell förening


N.P. Wetterlunds Skriftkommitté är en ideell förening på kristen grund, vars medlemmar önskar fördjupa sina kunskaper om Wetterlunds budskap och bidra till att förmedla kännedomen om hans författarskap.

Föreningens arbete leds av en styrelse som tillsätts vid årsmötet. Allt arbete i föreningen görs oavlönat.


Flera av föreningens medlemmar är aktivt engagerade i församlingar, förkunnelse och undervisning där Wetterlunds texter och budskap ger dom inspiration. Andra tar del av budskapet för egen uppbyggnad där föreningens verksamhet stimulerar till läsning och förståelse. Här är årliga Wetterlundkonferenser med olika teman en energikälla. Läs mer på fliken "Konferenser".

Varför bli medlem i  N.P. Wetterlunds Skriftkommitté ?

Första delen av jobbet är redan avklarat. Några eldsjälar har gjort ett fantastiskt arbete sedan starten 1983, och åter gett ut alla de böcker Nils Peter Wetterlund själv gav ut, ett tiotal.


Nu är vi inne i andra etappen. Några andra eldsjälar har tagit vid och uppdaterat en funktionell hemsida, digitaliserat hela Andens Lag och påbörjat en varsam modernisering av språket. På Trunnagården i Orsa har varje år sedan 2002 anordnats en konferens öppen för alla intresserade.


Varför gör vi det här och varför behövs du när det mesta ser ut att vara gjort?

Vi som har börjat läsa Wetterlund och fortsatt med det ser med viss förundran hur hans skrifter bara blir mer och mer aktuella, så här över hundra år efter det att de skrevs. Språket lever och sprakar på ett helt annat sätt än det mesta som skrev för så länge sedan. Utvecklingen fortsätter i rasande takt utifrån de linjer han redan för länge sedan såg. De bibliska sanningar som han lyfte fram blir allt mer undanträngda i dagens kristenhet.


Någon måste, kort sagt, se till att det här budskapet når fram till 2000-talets kristna.

Sedan får var och en ta ställning till det.


Wetterlund såg sig själv som en av många ”källor”. ”Guds församling behöver varje sådant bidrag från var och en av alla sina lemmar”, skriver han själv. Annars blir det en förlust för helheten.


Han ger oss inte hela sanningen, och han skulle aldrig ha godkänt en sektbildning kring sig själv. Men han ger oss en omistlig del av sanningen som inte hörs på så många håll i dag. En absolut nödvändig korrigering av den kurs som stora delar av kristenheten är inne på i dag.


Den svåraste uppgiften för Skriftkommittén återstår därför.

Oerhört få känner i dag till det Wetterlund förkunnade och ännu färre förkunnar ett lika skarpt, kompromisslöst och förlösande evangelium. Det har inspirerat förkunnare i gångna väckelsetider och det kan göra det i dag. Uppgiften är att göra Wetterlunds bibeltrogna förkunnelse känd och spridd, och det är ingenting som en styrelse klarar av ensam. Det är här många aktiva föreningsmedlemmar behövs. (Den som av ålder, geografisk isolering eller andra skäl inte kan arbeta så aktivt kan delta med sin medlemsavgift och sina förböner)


Medlemsavgiften är för närvarande 100 kronor per år. Några stora förmåner ingår inte, men varje medlem har t.ex. varje år fått en del av Olof Andréns prästmötesavhandling om Wetterlund eller annat Wetterlundmaterial. Medlemmar får också en rejäl rabatt vid köp av Wetterlunds skrifter.


Men ett personligt engagemang i att sprida kunskapen om det Wetterlund skrev är det mest värdefulla. Tillsammans kan vi kanske också hitta nya former, lokala studie- och samtalsgrupper eller annat. Låt oss hjälpas åt att diskutera hur vi ska komma vidare! Konferensen är viktig, årsmötet är viktigt och i dag kan vi också kommunicera genom mejl och på annat sätt.


Du som inte är medlem:  Passa på tillfället att bli det!


Du som redan är medlem:  Kanske har du idéer på hur vi går vidare. Hur vill/kan just du engagera dig?


Hör av er! Tiden är kort och vi behöver varandra.  ”Natten kommer då ingen kan verka” (Joh 9:4)

         Mats J., ordförande / N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Vill du stödja och påverka vårt arbete?


Nya medlemmar är välkomna! 

Ansök om medlemskap genom att skriva dina kontaktuppgifter, namn, e-postadress, telefon och postadress i  ett mail till:   Kontakt .

Vi återkommer inom två veckor.


Klicka på den blå texten för att sända mail.

Mailadresser visas också i klartext på fliken  Kontakt.


Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr/år.

******

Frågor om medlemskap? Önskar bli uppringd?    Maila till: Kontakt

******

Du kan alternativt skriva brev till oss på den postadress som står angiven på fliken  "Kontakt"