Vem var N.P. Wetterlund?


N.P. Wetterlund lämnade ingen oberörd och flera av de som mött honom har skrivit biografier och minnesporträtt, som listas nedan. 


Mest omfattande är Bertel Andréns avhandling om N.P. Wetterlund på 268 sidor. Han redovisade den som preses vid prästmötet 1943 i Västerås. Avhandlingen finns nedan som pdf-fil, med sökbar text och innehållsförteckningen med klickbara sidnummer.


Biografier och minnesporträtt om N. P. Wetterlund

August Dalqvist:   N.P. Wetterlunds prästerliga verksamhet (Julbok för Västerås stift 1928)

B. G. Bosjö:          N.P. Wetterlund (opublicerat manuskript)

Carl Edquist:        N.P. Wetterlund som själasörjare (1937)

Tyra Lundholm:    N.P. Wetterlund, en livsbild (ur Febe 1939)

Bertel Andrén:      N.P. Wetterlund, prästmötesavhandling (1943)

Konrad Abramsson: En märklig dalapräst  (Helgelseförbundets julkalender 1944)


Klicka på blå text för att ladda ner skrifter i pdf-format.

Bertel Andrén, 1879 - 1969, fick som ung präst år 1906 en personligen anförtrodd dikt av Wetterlund vid ett av deras möten. Att både Bertel, och senare även hans son Olof, ställde dikten inom ram på skrivbordet, vittnar om det intryck som Wetterlund gav på människor han mötte.


Åt dig jag liljan giver,
Du henne trofast bliver
Med vattning och med vård.
Du då skall visst få röna,
Hur hon dig kan belöna
Med doft uti din gård.


I prästmötesavhandlingen skriver Bertel att liljan – med helt vita blommor och säregen fägring och doft – var för Wetterlund en bild av Guds församling, som ska bli Herrens rena och fläckfria brud. Därför vårdade han själv denna lilja.


Klicka för foto av den inramade dikten.