Vem var N.P. Wetterlund?


N.P. Wetterlund lämnade ingen oberörd och flera av de som mött honom har skrivit biografier och minnesporträtt, som listas nedan. 


Mest omfattande är Bertel Andréns avhandling om N.P. Wetterlund på 268 sidor. Den redovisades vid prästmötet 1943 i Västerås. Avhandlingen finns nedan som pdf-fil, med sökbar text och innehållsförteckningen med klickbara sidnummer.


Biografier och minnesporträtt om N. P. Wetterlund

August Dalqvist:   N.P. Wetterlunds prästerliga verksamhet (Julbok för Västerås stift 1928)

B. G. Bosjö:          N.P. Wetterlund (opublicerat manuskript)

Carl Edquist:        N.P. Wetterlund som själasörjare (1937)

Tyra Lundholm:    N.P. Wetterlund, en livsbild (ur Febe 1939)

Bertel Andrén:      N.P. Wetterlund, prästmötesavhandling (1943)

Konrad Abramsson: En märklig dalapräst  (Helgelseförbundets julkalender 1944)

Klicka på blå text för att ladda ner skrifter i pdf-format.