N.P. Wetterlund - en profetröst för vår tid 

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté

Vem var N.P. Wetterlund?


N.P. Wetterlund lämnade ingen oberörd och flera av de som mött honom har skrivit biografier och minnesporträtt, som listas nedan. Klicka på blå text för att ladda ner skrifter i pdf-format.  

Mest omfattande är Bertel Andréns avhandling om N.P. Wetterlund på 268 sidor vid prästmötet 1943 i Västerås. Kan nedladdas som pdf-fil från vår medlemssida efter inloggning.

Biografier och minnesporträtt om N. P. Wetterlund

August Dalqvist:   N.P. Wetterlunds prästerliga verksamhet (Julbok för Västerås stift 1928)

B. G. Bosjö:          N.P. Wetterlund (opublicerat manuskript)

Carl Edquist:        N.P. Wetterlund som själasörjare (1937)

Tyra Lundholm:    N.P. Wetterlund, en livsbild (ur Febe 1939)

Bertel Andrén:      N.P. Wetterlund, prästmötesavhandling (1943) – Nedladdas efter inloggning

Konrad Abramsson: En märklig dalapräst  (Helgelseförbundets julkalender 1944)

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté      info@npwetterlund.se

Uppdaterad  2020-10-16